<div align="center"> <h1>INFORMATOR OCHRONY PRACY</h1> <h3>Kwartalnik dla inspektorwów ochrony pracy wydawany na zlecenie firmy Seka przez wydawnictwo Kolpress, zasady bezpiecznej pracy, przepisy Bezpieczeństwa i higieny pracy</h3> <p>BHP, kodeks pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, seka, Kolpress, praca ,technika, przepisy, kodeks pracy, wypadki przy pracy, słowniczek inspektora bhp, szkolenia, wydawnictwo, redakcja, redagowanie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.benito24.webd.pl/kolpress" rel="nofollow">http://www.benito24.webd.pl/kolpress</a></p> </div>